úsilie Synonymum


Úsilie Synonymum Podstatné Meno formulár

  • námahe boj, kmeň, stres, pracovné aplikácie, dint.
  • pokus, úsilie skúste esej, podniku, usilujú, trial, cieľom, námahe, boj, crack, ísť.
  • snaha, pokus, trial, esej, skúste podniku.
  • úspech výrobku feat, výroba, kreatívneho myslenia, úspech.

Úsilie Synonymum Sloveso formulár

  • skúste pokus, usilovať, podnik, esej, zaväzujú, riešiť, boj.
úsilie Synonymum Odkazy: kmeň, stres, dint, pokus, podniku, cieľom, námahe, boj, ísť, pokus, esej, výroba, úspech, usilovať, esej, riešiť, boj,