želanie Synonymum


Želanie Synonymum Podstatné Meno formulár

  • petíciu žiadosť, odvolanie, žiadosť, prosba žalobného dôvodu, oblek, príkaz, návrh, vyvolanie.
  • túžba, dychtění sklon túžba, chcete, bude, podľa predstáv, radosť.

Želanie Synonymum Sloveso formulár

  • túžba, túžiť, dlho, túži, prahnúť, vymyslené, starostlivosť, je potrebné nedostatok, chcem.
  • žiadosť, príkaz, proste, požiadať, aby, priame, prosiť, prosím.
želanie Synonymum Odkazy: odvolanie, žiadosť, oblek, príkaz, návrh, túžba, chcete, bude, radosť, túžba, dlho, túži, žiadosť, príkaz, proste, požiadať, prosiť, prosím,

želanie Antonymá