Ašpirácie Synonymum


Ašpirácie Synonymum Podstatné Meno formulár

  • nádeje, túžby, ambície, sen, očakávania, cieľ.
Ašpirácie Synonymum Odkazy: nádeje, ambície, sen, očakávania, cieľ,