A-one SynonymumA-One Synonymum Prídavné Meno formulár

  • vynikajúce.

A-one Synonymum Odkazy: vynikajúce,