Abash Synonymum


Abash Synonymum Sloveso formulár

  • pliesť, disconcert, discompose, hanby, rozpakov, zmiasť, konca posveti, rozpaky, nesúhlasiť, zastrašiť, odkladať, uhasiť.
  • znížiť, spomaliť, ubúdať, znižovať, oslabiť, zmenšovať, jednoduchosť, úniku, ustupovať, bate, upokojiť, kužeľovou off.
Abash Synonymum Odkazy: pliesť, disconcert, discompose, rozpakov, zmiasť, konca posveti, rozpaky, nesúhlasiť, zastrašiť, odkladať, uhasiť, znížiť, ubúdať, znižovať, oslabiť, zmenšovať, úniku, ustupovať, bate, upokojiť,

Abash Antonymá