Absolutizmus Synonymum


Absolutizmus Synonymum Podstatné Meno formulár

  • autoritatívne diktatúry, autokracie, samovládu despotizmu, tyranie, totalite, hitlerism, stalinizmu, tsarism, caesarism, bonapartism.
Absolutizmus Synonymum Odkazy: autokracie, tyranie,