Absolvent Synonymum


Absolvent Synonymum Sloveso formulár

  • kalibráciu zaškrtnúť, meranie, štandardizovať, triedy.
  • zoradenie, poradie, rozsah, usporiadať, klasifikovať, skupina, hodnotiť, rozložiť, priestor.
Absolvent Synonymum Odkazy: meranie, štandardizovať, triedy, zoradenie, poradie, rozsah, usporiadať, hodnotiť, priestor,