Abstrakcie Synonymum


Abstrakcie Synonymum Podstatné Meno formulár

  • nápad pojem, symbol vzorec, zovšeobecnenie, teórie, myslenia, formulácia, pojem, veta, konceptualizácia, idealizáciou.
Abstrakcie Synonymum Odkazy: teórie, pojem, veta,