Acculturated SynonymumAcculturated Synonymum Prídavné Meno formulár

  • aklimatizovaný.

Acculturated Synonymum Odkazy: aklimatizovaný,