Acerbate SynonymumAcerbate Synonymum Sloveso formulár

  • dráždiť.

Acerbate Synonymum Odkazy: dráždiť,