Ad-lib Synonymum


Ad-Lib Synonymum Sloveso formulár

  • improvizovať.
Ad-lib Synonymum Odkazy: improvizovať,