Ad-lib SynonymumAd-Lib Synonymum Sloveso formulár

  • improvizovať.

Ad-lib Synonymum Odkazy: improvizovať,