Bočné Synonymum


Bočné Synonymum Prídavné Meno formulár

  • bočné bokom, bokom, kosy, pozrel tangenciálna, šikmé, okrajový, sokel, sprievodné, krok.
Bočné Synonymum Odkazy: kosy, šikmé, krok,