Celý Synonymum


Celý Synonymum Prídavné Meno formulár

  • kompletné celý, celkom plné, livelong, neskrátené, perfektný, all-inclusive, plenárne, integrál, agregát, neporušený, kus, nerozdelený, jednotný, jediný.
Celý Synonymum Odkazy: livelong, integrál, agregát, kus, nerozdelený, jednotný,

Celý Antonymá