Exponát Synonymum


Exponát Synonymum Podstatné Meno formulár

  • zobrazené, výstavy, displej, expozície, podívaná, retrospektívne.

Exponát Synonymum Sloveso formulár

  • displej, prítomný, vystaviť, ukázať, odhaliť, evince, zjavne, dôkazy, preukázať, vyjadriť, uviesť.
Exponát Synonymum Odkazy: zobrazené, expozície, podívaná, vystaviť, odhaliť, evince, zjavne, dôkazy, preukázať, uviesť,