Konania Synonymum


Konania Synonymum Podstatné Meno formulár

  • záznamy minút transakcií, skutky, neprístojnosti, aktivity, agendy, archív, anály, správy, obchodné.
Konania Synonymum Odkazy: skutky, agendy, anály,