Počatia Synonymum


Počatia Synonymum Podstatné Meno formulár

  • formulácia, sklony, špekulácie, predstavivosť, vznik, vizualizácia, meditácia.
  • idea, myšlienka, predstava koncepcie dojem, tušenie, fantázie, domýšľavosť, zobraziť, apercepce, pohľadu.
Počatia Synonymum Odkazy: špekulácie, predstavivosť, vznik, myšlienka, tušenie, domýšľavosť, zobraziť,