Pozitívne Synonymum


Pozitívne Synonymum Prídavné Meno formulár

  • absolútna dôrazný, explicitné výslovné, kategorické, ploché, jednoznačne, bez výhrad, definitívne odlišné, presné.
  • istý, zabezpečený, duchaprítomne, či cocksure, rozhodol, rezolútne, tvrdohlavý, asertívny, dogmatické, arogantný, zákonné.
  • konštruktívne, užitočné, praktické, prospešné, účinný, produktívny.
  • optimistický.
  • skutočné, existujúce, pravé, niektoré, iste, istí, nepopierateľné, nespochybniteľné, rozhodujúci, presvedčivý, dôvodný, zvuk, nesporný, nezvratný, nepochybný.

Pozitívne Synonymum Príslovky formulár

  • absolútne, iste, nepopierateľne, nepochybne, veru, kategoricky, bez pochýb, určite, výslovne.
Pozitívne Synonymum Odkazy: kategorické, jednoznačne, presné, istý, rozhodol, rezolútne, tvrdohlavý, asertívny, dogmatické, arogantný, zákonné, konštruktívne, užitočné, praktické, prospešné, účinný, optimistický, skutočné, existujúce, iste, presvedčivý, zvuk, nesporný, nezvratný, iste, nepochybne, veru, určite, výslovne,

Pozitívne Antonymá