Presne Synonymum


Presné Synonymum Prídavné Meno formulár

  • malicherný dôsledné tuhé, starostlivá, náročné, nekompromisný, prísne, vyhovujúce, náročný, najmä, vyberavý, úzkostlivý, hyperkritický, prim.
  • opatrní, presné, prísne, elegantné, malicherný, svedomito, doslovný, precízne, spoľahlivé.
  • presné presné, správne, definitívne špecifické, explicitné, odlišné, čistý, výslovné, jednoznačné, prísne, určiť, pekný, jasný, doslovný.
  • riadku, čas, presné, na dot, spoľahlivý, malicherný sezónnym, pravidelné, včasné.
  • správne, pravdivé, overiteľné, skutočné, faktické, unmistaken, bezchybné, právo, len, neomylný, značka, na cieľ, autoritatívne, absolútna, vedecké.
Presne Synonymum Odkazy: náročné, nekompromisný, prísne, vyhovujúce, náročný, najmä, vyberavý, hyperkritický, prim, presné, prísne, elegantné, malicherný, doslovný, spoľahlivé, správne, explicitné, odlišné, čistý, výslovné, jednoznačné, prísne, určiť, pekný, doslovný, čas, presné, spoľahlivý, pravidelné, správne, pravdivé, skutočné, faktické, unmistaken, bezchybné, právo, len, neomylný, značka, autoritatívne, absolútna,

Presne Antonymá