Smer Synonymum


Smer Synonymum Podstatné Meno formulár

  • leadership, management, dohľad, správy, kontroly, správania, starostlivosti, dohľadu, pokyny, inštrukcie.
  • príkaz poradie poplatku, príkaz, nariadenie, predpis, inštrukcie, inštruktáž.
  • tendencia, trend, tak, samozrejme, drift, ohnuté, sklon, ložiská, cieľ, koniec, tenor, móda.
Smer Synonymum Odkazy: dohľad, kontroly, správania, starostlivosti, dohľadu, príkaz, predpis, inštruktáž, tendencia, trend, sklon, ložiská, cieľ, koniec,