Zastúpenie Synonymum


Zastúpenie Synonymum Podstatné Meno formulár

  • označenie výrazu doloženie príkladom, zosobnenie, výkon, portrét, vymedzenie, charakterizácia, podívanou, zobraziť, znázornenie, nahradenie, označenie, náhradné.
  • podobu symbol, typ, model vzor, príklad, obrázok, ikonu, token, fotografiu, podobizeň.
  • tvrdenie, prezentácie, dôkaz, diplomovej práce, demonštrácie, dôkazy, argumentácie, polemiky, demagógie, propagandy, pozície, tézy, doktrína, ism, riadok, rozstup.
Zastúpenie Synonymum Odkazy: zosobnenie, výkon, portrét, vymedzenie, zobraziť, znázornenie, nahradenie, označenie, náhradné, typ, príklad, obrázok, token, tvrdenie, dôkaz, dôkazy, polemiky, pozície, tézy, doktrína, riadok,