Zhrnul Synonymum


Zhrnul Synonymum Sloveso formulár

  • uzavrieť, dokončiť, zatvoriť, naplniť, zhrnúť, rozprávať, prepracovať, zopakovať, prejsť, preskúmanie.
Zhrnul Synonymum Odkazy: uzavrieť, dokončiť, naplniť, zhrnúť, rozprávať, prepracovať, zopakovať, prejsť, preskúmanie,