Haldy Synonymum


Haldy Synonymum Podstatné Meno formulár

  • bohatstva, hojnosť, nadbytok, veľa, haldy, hostiteľskej, hmotnosťou, oceáne, povodeň, bohatstvo.
  • hromadu, zásobník, kopec, hmota, zbierka, akumulácia, aglomerácia.

Haldy Synonymum Sloveso formulár

  • pilot, zhromaždiť, hromadiť, zásobník.
Haldy Synonymum Odkazy: hojnosť, nadbytok, veľa, haldy, oceáne, povodeň, bohatstvo, zásobník, kopec, zbierka, pilot, hromadiť, zásobník,

Haldy Antonymá