Vydierať Synonymum


Vydierať Synonymum Sloveso formulár

  • vydieranie, extrakt, vyžmýkať, vyrvať, presná, tyran, donútiť, krvácať, stlačiť, chvenie, odparené.
Vydierať Synonymum Odkazy: vyžmýkať, tyran, donútiť, stlačiť, chvenie, odparené,