Abstinencie Antonymá


Abstinencie Synonymum Podstatné Meno formulár

  • zhovievavosť, vysokú životnú, rozptylu, sybaritism, zmyselnosť, opustiť.

Abstinencie Synonymum