Abstinencie Synonymum


Abstinencie Synonymum Podstatné Meno formulár

  • zdržanlivosť, moderovanie, úsporných, askézy, zdržanie, triezvosť, teetotalism, temperance, pôst, sebazaprenia, sebadisciplína, sebaovládanie, self-obmedzenia.
Abstinencie Synonymum Odkazy: zdržanlivosť, moderovanie, askézy, triezvosť, temperance, self-obmedzenia,

Abstinencie Antonymá