Ako Antonymá


Ako Antonymá Podstatné Meno formulár

  • opak, protiklad, naopak, kontrast, rozpor.

Ako Antonymá Prídavné Meno formulár

  • rôzne, iné, naopak, na rozdiel od.

Ako Synonymum