Ako Antonymá


Ako Synonymum Podstatné Meno formulár

  • opak, protiklad, naopak, kontrast, rozpor.

Ako Synonymum Prídavné Meno formulár

  • rôzne, iné, naopak, na rozdiel od.

Ako Synonymum