Ako Synonymum


Ako Synonymum Podstatné Meno formulár

  • ekvivalent náprotivok, rovnosť, analógový peer, kamarát, zápas, zoradiť, pečiatka.

Ako Synonymum Prídavné Meno formulár

  • podobné, rovnaké, ekvivalent, akin, paralelné, spojeneckých analogické, homologické, porovnateľné.

Ako Synonymum Sloveso formulár

  • radšej, vybrať si, voliť, chcete, túžba.
  • si vychutnať, vychutnať, oceniť, radosť, chuť.
  • starostlivosť o zbožňovať, byť zamilovaný, milovať, sebaúcty.
Ako Synonymum Odkazy: rovnosť, kamarát, zápas, zoradiť, pečiatka, podobné, rovnaké, ekvivalent, akin, homologické, porovnateľné, radšej, voliť, chcete, túžba, vychutnať, oceniť, radosť, chuť, milovať,

Ako Antonymá