Prehľadávať všetky Antonymá


 • Apatický Antonymá: energický, animované, živý, aktívny, namáhavé, životne dôležité.energický, energický, temperamentný, aktívne, živé, animované, temperamentný, mettlesome.týka, starostlivá,...
 • Apex Antonymá: dno, nadir, hĺbky, nízka.
 • Apokryfných Antonymá: faktické, overené, originálne, overené, zdokumentované, autoritatívne, podložené.
 • Aprobáciu Antonymá: nesúhlas, kritika, nemilosti, odsudzovanie.
 • Aproximácia Antonymá: odchýlka, rozdiel, vzdialenosť, oddelenie.
 • Apt Antonymá: nevhodnú, pomalý, ťažké, uneducable.nevhodné, neprimerané, irelevantné, chorý-vhodný.
 • Archaické Antonymá: moderné posledných, aktuálne, nové, aktuálne módne, módne.
 • Archetyp Antonymá: kopírovanie, napodobňovanie, replika, stupňa.
 • Argumentovať Antonymá: súhlasiť, súhlas, pripustiť, poskytnúť, prijať.
 • Arktídy Antonymá: teplý, mierne mierne letné, tropické, horúci, horúci.
 • Arogantný Antonymá: bezvýznamný, menšie, menej, nedôležité.self-doubting, ospravedlňujúco, skromný, váhavý, rozpačitý, hanblivý.úctivý, pokorný, skromný, nesmelý, effacing.skromný, pokorný,...
 • Aromatické Antonymá: noisome, páchnuce, páchnuce, hodnosť, faul.
 • Arraign Antonymá: oprávňovať, očistiť, ospravedlňte, zbavil, jasné, vyrovnanie, zamietol, uvoľnenie.
 • Asertívny Antonymá: nesmelý, váhajú, nezáväzne, neistý, hanblivý, plachý.
 • Asimilovať Antonymá: odmietnuť izolovať, samostatné, oddeliť.
 • Asketický Antonymá: sybarite, voluptuary, pôžitkár.labužnícky, pôžitkársky, pôžitkársky, zmyselné, svetských, extravagantné, zmyselná.
 • Asperity Antonymá: dobrá nálada, affability, geniality, veselosť, teplo, prívetivosť.
 • Ateista Antonymá: veriaci teista, pietistom, veriaci.
 • Atletický Antonymá: neduživý, slabý, krehké, jemné, ochabnuté, slabé, mäkké, neduživý.
 • Atrakcie Antonymá: odpor, odpor, odpor, odmietanie.
 • Atraktívny Antonymá: príťažlivý, odporný, odpudivé, nepríjemné, nepríjemný, odporný.neatraktívne, odpudivé, repelent, príťažlivý, škaredý, nechutné.
 • Audible Antonymá: nepočuteľné, nezrozumiteľný, rozmazaný.
 • Augusta Antonymá: pokorný, pokorný, drobné, malé, bežné, vulgárne.
 • Autentické Antonymá: falošné podvrhnuté, fiktívne, falošný, falšované, simulované, umelé, čaji.
 • Automatické Antonymá: úmyselné, zámerné, vedomé, dobrovoľné.
 • Autonómiu Antonymá: závislosť, podrobenie.
 • Autonómne Antonymá: závislý, poslušný, predmet, viazaný.
 • Autoritárske Antonymá: tolerantná, zhovievavý, tolerantný, anarchicky, kacírske, heterodoxní.
 • Autoritatívne Antonymá: otázne, nespoľahlivé apokryfných sporné, pochybné.
 • Avowal Antonymá: popieranie zodpovednosti, dištancovania, zamietnutie.
 • Bábka Antonymá: moc sila vodcu, veliteľ, orgán, tvorcov politík, nositeľom rozhodnutí, silák.
 • Bábky Antonymá: manipulátor, manažér, šéf, moc, eminence grise.
 • Bacuľaté Antonymá: chudá, kostnaté, chudé, tenké, uhlové, náhradné, podváhou.
 • Báječné Antonymá: faktické, pravda, skutočný, osvedčené, vierohodné, skutočný, normálne.
 • Balón Antonymá: defláciu, zmenšovať, zmierniť, zmluvy, kolaps, zploštit.
 • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>