úplne Synonymum


Úplné Synonymum Prídavné Meno formulár

  • celý kompletný celé, neporušené, dobre zásobený, neskrátené, podrobné, nezostrihané, pevné, nerozdelený, vyčerpávajúci, nezmenšenou, perfektné.
  • preplnené husté, hojný hemží, hojný, hojné, bohatá, preťažený, pretekania, schôdzi, zaseknutý, zabalené, maximálne, nanajvýš, optimálne, najväčší, najvyšší.
  • spokojný, naplnený, plnené, nasýtený, nasýtiť, pretekajúca, cpal, glutted, nasýtené, naložené, preplnené, praská.
  • úplne.

Úplne Synonymum Príslovky formulár

  • úplne, dôkladne, všetky, absolútne.
  • úplne, dôkladne, diametrálne, undividedly, vyčerpávajúco, pevne, a von, v každom smere v toto.
  • výlučne iba, len sám, úplne.
úplne Synonymum Odkazy: podrobné, pevné, nerozdelený, vyčerpávajúci, perfektné, hojný, hojné, bohatá, maximálne, optimálne, najvyšší, spokojný, naplnený, nasýtiť, naložené, preplnené, úplne, úplne, dôkladne, všetky, úplne, dôkladne, pevne, úplne,

úplne Antonymá