číslo Synonymum


Číslo Synonymum Podstatné Meno formulár

  • číslica celé jednotky, postava, číslica.
  • suma, množstvo agregát, súčet, objem celkom, množstvo, hmotnosť, prevaha.

Číslo Synonymum Sloveso formulár

  • patrí, zahŕňajú, obsahujú, pozostávajú z, výšku, predstavujú.
  • počítať, prísť, vymenovať, celkom, výpočet, kvantifikovať, spočítal, povedať, vypočítať, spočítané.
číslo Synonymum Odkazy: súčet, množstvo, hmotnosť, prevaha, patrí, zahŕňajú, obsahujú, predstavujú, počítať, prísť, vymenovať, celkom, výpočet, povedať, vypočítať,