Celkom SynonymumCelkom Synonymum Podstatné Meno formulár

  • súčet, totality, celková hmotnosť paušálne, sumu, hrubý, celý, všetko, celistvosti.

Celkom Synonymum Prídavné Meno formulár

  • kompletné abstinent, celý, celý plný, hrubého, naprostý, nekompromisný, dokonalý, absolútnu, -out, bez výhrad, dôkladné, naprostá, priamy.

Celkom Synonymum Príslovky formulár

  • úplne, dôkladne, veľmi výrazne, pozitívne, naozaj, presne, takmer úplne, väčšinou skôr.

Celkom Synonymum Sloveso formulár

  • pridať, spočítať, výpočet, zhrnul, počítať, vypočítať, číslo, výšku, dosiahnuť, prísť.
  • zbúrať.

Celkom Synonymum Odkazy: súčet, sumu, hrubý, celý, celistvosti, celý, nekompromisný, dokonalý, dôkladné, naprostá, priamy, úplne, dôkladne, pozitívne, naozaj, presne, pridať, výpočet, zhrnul, počítať, vypočítať, číslo, dosiahnuť, prísť, zbúrať,

Celkom Antonymá