šťastie Synonymum


Šťastie Synonymum Podstatné Meno formulár

  • osud šancu, veľa šťastia, osud, podiel, hviezda, šť, okolnosť, karma, budúcnosť, kismet, časť, vyhliadky, providence.

Šťastie Synonymum Prídavné Meno formulár

  • sľubný priaznivého, priaznivé.
  • šťastie, požehnaný, náhodnou, šťastný, favorizoval, úspešný, prozreteľnosti.
šťastie Synonymum Odkazy: veľa šťastia, osud, podiel, hviezda, šť, budúcnosť, časť, vyhliadky, providence, priaznivé, šťastie, požehnaný, šťastný,

šťastie Antonymá