Abjure Synonymum


Abjure Synonymum Sloveso formulár

  • vzdať, forswear, zatiahnuť, zriekol, poprieť, abnegate, zapudit, zahodiť, zriekajú, dištancovať od, zrušiť, zámienka, jesť niečí slová.
Abjure Synonymum Odkazy: vzdať, poprieť, abnegate, zapudit, zahodiť, dištancovať od, zrušiť, zámienka,

Abjure Antonymá