Myseľ Synonymum


Myseľ Synonymum Podstatné Meno formulár

  • inteligencie, mozgu, intelekt, mentalitu, rozum, hlavu.
  • názor, pohľad, myslenie, koncepcie, pohľadu, pohľadu rozsudku.
  • túžba, sklon, želanie, zámer, účel.
  • zdravý rozum, dôvod, zmysly, dôvtip, fakúlt, racionality.

Myseľ Synonymum Sloveso formulár

  • majú tendenciu navštevovať, starať, strážiť, postarať sa o, stráž, chrániť, sestra.
  • navštevovať, oznámenie známky, poznámku, pozorovať.
  • počúvať, dbať, súladu, nasledovať, odložiť.
Myseľ Synonymum Odkazy: mozgu, intelekt, rozum, pohľad, myslenie, túžba, sklon, želanie, zámer, účel, zdravý rozum, dôvod, stráž, chrániť, sestra, navštevovať, počúvať, odložiť,

Myseľ Antonymá