Oceniť Synonymum


Oceniť Synonymum Sloveso formulár

  • hodnota, cena, sebaúcty, poklad, ide, obdivovať, milovať, tešiť, vychutnať, ako, kopať.
  • potvrdiť uznávajú, kreditné, ďakujem.
  • získať vopred, rast, zvýšiť, nafúknuť, upgrade, stúpať.
Oceniť Synonymum Odkazy: cena, poklad, obdivovať, milovať, vychutnať, ako, kopať, rast, zvýšiť, nafúknuť, stúpať,

Oceniť Antonymá