Pridať Synonymum


Pridať Synonymum Sloveso formulár

  • pripojiť, pripevniť, zjednotiť, prílohy, pridať, dať na, pripináčika na.
  • zvýšiť, rozšíriť rozšíriť, doplniť, zväčšiť, zväčšenie, rozšíriť.
Pridať Synonymum Odkazy: pripojiť, pripevniť, zjednotiť, prílohy, pridať, pripináčika na, zvýšiť, zväčšiť, rozšíriť,

Pridať Antonymá