Sláva Synonymum


Sláva Synonymum Podstatné Meno formulár

  • adoráciu, uctievanie chvála, hosanna, požehnanie, vďakyvzdania, gloria.
  • povesť, známosť, celebrity, oznámenie, rozdiel, eminencia, prestíž, vynikajúcich, sláva, publicitu, famousness, pozoruhodnosť, úcta, známky.
  • sláva slávy, česť, povesť úveru, chválu, pozdravovat, potlesk, hurá, ovácie.
  • žiara nádhera, veľkoleposť, lesk, zář resplendence, vznešenosť, osvetlenie.
  • známosť, rozlišovanie, česť, celebrity, prestíž, slávy, eminencia, poznámka, pozoruhodnosť, povesť.

Sláva Synonymum Sloveso formulár

  • pyšní, exult, radovať, radosť, oddávať, vyhrievať, triumf, vaunt, od radosti sa zblázniť, kochať sa.
Sláva Synonymum Odkazy: adoráciu, požehnanie, povesť, známosť, celebrity, oznámenie, rozdiel, eminencia, prestíž, sláva, publicitu, famousness, úcta, známky, potlesk, ovácie, veľkoleposť, lesk, osvetlenie, známosť, celebrity, prestíž, eminencia, poznámka, povesť, exult, radosť, vyhrievať, triumf,

Sláva Antonymá