Zbúrať Synonymum


Zbúrať Synonymum Sloveso formulár

  • strhnúť, búrať, úroveň, padol, vrak, rozomlieť, zdevastovať, rozobrať, atomizácia, rozoberať, zploštit, celkom.
  • zvrhnúť, zničiť, vyhladiť, devastovat, rozbiť, rozdrviť, vrátiť, odpadky.
Zbúrať Synonymum Odkazy: strhnúť, vrak, rozobrať, atomizácia, rozoberať, celkom, zvrhnúť, zničiť, vyhladiť, devastovat, rozbiť, rozdrviť, vrátiť, odpadky,

Zbúrať Antonymá