Priamy Synonymum


Priamy Synonymum Prídavné Meno formulár

  • jednoduchý, priamy, úprimný, tupý, otvorený, úprimný úprimný, bezvýhradné, explicitné, neskrývanou, obyčajný.
  • kompletné, celková absolútna kategorické, výslovné, presný, pozitívne, jednoznačné.
  • rovno, krátky, u, pointblank, undeviating, neochvejná, dokonca pravdivý.
  • úprimný, obyčajný, otvorené, úprimné, otvorený, priamočiary, tupé, frank, plešatý, vyložene.
  • vyložene,-out, priamy, bezvýhradné, živelne, kompletné, naprostý, naprostá, všetci von, dôkladný, nekompromisný, priame, tupý, celkom naplniť.
  • z prvej ruky, osobné, okamžité, head-on.

Priamy Synonymum Sloveso formulár

  • adresa v úmysle, mysli, cieľ, úroveň, obsadenie, bod.
  • bod, cieľ, sprievodca, ukázať, viesť, orientovať, usher, zase, zamerať, úroveň, vlak, sklonom, opraviť.
  • ovládanie, riadiť, vykonávať, viesť, spravovať, dohliadať, zvládnuť, spustiť, génius, hojdať, ovplyvniť, sprievodca, poradiť, pokyn, regulovať, pravidlo, vládnuť, príkaz, objednať.
Priamy Synonymum Odkazy: priamy, úprimný, tupý, otvorený, bezvýhradné, explicitné, obyčajný, kompletné, výslovné, presný, pozitívne, jednoznačné, pointblank, úprimný, obyčajný, úprimné, otvorený, frank, plešatý, vyložene, priamy, bezvýhradné, kompletné, naprostá, nekompromisný, tupý, osobné, okamžité, cieľ, obsadenie, bod, bod, cieľ, sprievodca, viesť, usher, zase, vlak, opraviť, riadiť, vykonávať, viesť, spravovať, dohliadať, spustiť, génius, sprievodca, pokyn, regulovať, pravidlo, príkaz,

Priamy Antonymá