Sumu Synonymum


Sumu Synonymum Príslovky formulár

  • celkom, pridať do, k, predať, ísť na meranie, stálo, číslo, náklady.
  • rovná, mysli, uviesť.
Sumu Synonymum Odkazy: celkom, stálo, číslo, náklady, uviesť,