Naozaj Synonymum


Naozaj Synonymum Príslovky formulár

  • naozaj, nesporne preukázateľne, veľmi, bezpochyby, iste, veru, nepochybne, doslova, celkom, pozitívne.
  • naozaj, skutočne, v skutočnosti, vecne, veru, úprimne povedané, pravdivo, presne, oprávnene, správne, doslova v pravdu, ako v skutočnosti.
Naozaj Synonymum Odkazy: naozaj, veľmi, iste, veru, nepochybne, doslova, celkom, pozitívne, naozaj, skutočne, v skutočnosti, vecne, veru, presne, oprávnene, správne,

Naozaj Antonymá